جمعه، 11 اسفند 1402

خبر امروز

خبر امروز

موسسه حقوقی بین‌المللی هزاره صلح

در راستای ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت همکاران گرامی اطلاع از نظــرات شما بزرگواران راهگشای مـا خواهد بـود. لذا خواهشمند است با ارسال نظرات خودما را یاری فرمایید.

آیا با سایت جدید موافق هستید؟